Werkwijze & gedachtegoed

Gedachtegoed

Mensen zijn seksuele wezens vanaf de geboorte tot aan hun dood. Vanuit die gedachte werkt De Seksualiteitschool aan het vergroten van kennis over en het bespreekbaar maken van seksualiteit. Seksualiteit gaat niet alleen over het hebben van seks maar ook over identiteitsvorming, lichaamsbewustzijn en relationele vorming. Wanneer seksualiteit door die bril bekeken wordt, is het logisch dat dit ook een rol speelt in het leven van kinderen en jongeren.

Een positieve benadering van deze onderwerpen voor alle leeftijden is het uitgangspunt van De Seksualiteitschool. Zodat kinderen/jongeren opgroeien tot mensen die respect hebben voor zichzelf en anderen en een plezierige beleving van seksualiteit ervaren als volwassenen.

Vanuit deze overtuiging biedt De Seksualiteitschool trainingen en opleidingen aan voor leerlingen, studenten, onderwijsprofessionals, medewerkers in de kinderopvang, ouders en andere opvoeders en professionals uit diverse vakgebieden die zich willen verdiepen in seksualiteit.

Daarnaast werkt De Seksualiteitschool aan projecten die de kennis over seksualiteit vergroten zoals het ontwikkelen van lesmethodes, spellen, boeken, films/documentaires. Geregeld geeft De Seksualiteitschool duiding aan actuele vraagstukken rondom seksualiteit in de media.

Werkwijze

De Seksualiteitschool zet zich in voor het creëren van een veilige werk- en leeromgeving waarin seksuele integriteit centraal staat. Dit verwachten wij ook van onze klanten en opdrachtgevers.
De Seksualiteitschool hecht veel belang aan de deskundigheid van haar adviezen. Indien opdrachtgever toestemming heeft om de inbreng van De Seksualiteitschool naar derden te communiceren, zal waar mogelijk en niet ongebruikelijk het volgende worden vermeld:
© De Seksualiteitschool
De Seksualiteitschool heeft een duidelijke visie als het aankomt op seksualiteit waarin positieve seksualiteit de hoofdrol speelt. Tegelijkertijd erkennen we dat deze visie subjectief is en dat er meerdere perspectieven bestaan op een gezonde seksuele ontwikkeling.
Omdat De Seksualiteitschool de vrijheid moet behouden om haar kennis over seksualiteit te kunnen delen, zullen alleen afspraken over intellectuele eigendomsrechten en gebruiksrechten gemaakt kunnen worden waarmee De Seksualiteitschool die vrijheid behoudt.
Vanwege de kwetsbaarheid van de doelgroep en de gevoeligheid van het onderwerp, geldt voor De Seksualiteitschool als voorwaarde dat in de omgeving waarin onze inbreng (waaronder beeld- en geluidsmateriaal) gebruikt wenst te worden, iedereen elkaar gelijkwaardig en met respect behandelt.
De Seksualiteitschool is een kleine onderneming en afhankelijk van stipte betalingen van overeengekomen vergoedingen. De Seksualiteitschool vertrouwt erop dat haar opdrachtgevers zich zullen houden aan de gemaakte betalingsafspraken.
Om meer impact te kunnen maken in het werkveld, werkt De Seksualiteitschool met een team van deskundigen. Bij iedere aanvraag wordt met zorg bepaald welke specialist het best aansluit bij de opdracht.
Beeld- geluidsmateriaal, zoals een interview of filmopnames, zijn altijd met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen voor een specifiek doel en een specifieke context. Voor het inkorten, het gebruik van onderdelen en voor het doorvoeren van wijzigingen, evenals het gebruik voor een ander doel of andere context, is altijd voorafgaande toestemming nodig van De Seksualiteitschool.